tracking pixelYogakompasset | Vilkår samarbeidspartner

Vilkår samarbeidspartner

Sist oppdatert: 30.08.2023

1. Generelle Vilkår og betingelser

Ved å ta i bruk Yogakompasset AS sine tjenester godtar du alle våre vilkår nevnt nedenfor. Les disse nøye.

1.1 Formål

Yogakompasset er en formidler av yogareiser, kurs, workshops, events og utdannelser. Vår plattform, www.yogakompasset.no, har som mål å hjelpe sertifiserte yogalærere (heretter kalt partnere) med å nå ut til et større publikum og skaffe seg kunder utenfor sitt eksisterende nettverk.

1.2 Definisjoner

I denne avtalen refererer vi til følgende begreper:

 • Brukere: Personer som søker, finner og booker yogatjenester gjennom vår nettside.
 • Partnere: Sertifiserte yogalærere som tilbyr tjenester som yogareiser, kurs, workshops, events og utdannelser gjennom vår plattform.

1.3 Bookingprosess

Når en bruker ønsker å booke en av dine tjenester, vil Yogakompasset først sende en forespørsel til deg som partner for å bekrefte tilgjengeligheten. Etter at du har bekreftet tilgjengeligheten, vil en separat avtale bli inngått direkte mellom brukeren og deg som partner. Som partner har du også muligheten til å reservere et bestemt antall plasser for direktesalg via plattformen. I slike tilfeller kan brukere foreta bookingen direkte.

1.4 Partnerfordeler og Tjenester

 • Markedsføring og Synlighet: Vi jobber aktivt for å øke din synlighet gjennom søkeoptimalisering, målrettet reklame og en profesjonell tilstedeværelse på nett.
 • Kundeservice: Vi tilbyr kundeservice som sikrer en sømløs prosess for både partnere og brukere.
 • Profesjonell Presentasjon: Vi legger vekt på at dine tjenester, enten det er yogareiser, kurs, events, workshops eller yogautdannelser, blir presentert på en tiltalende og profesjonell måte som reflekterer kvaliteten av det du tilbyr.
 • Salg: Vi tilbyr salg av dine tjenester via både e-post og telefon for å sikre at nettopp dine tjenester blir solgt

1.5 Ansvar

Selv om Yogakompasset formidler tjenester og bidrar til å knytte partnere med brukere, er den endelige avtalen mellom partneren og brukeren. Vi oppfordrer alle parter til å utføre nødvendige sjekker og verifiseringer før avtaler inngås.

2. Kriterier for partnerskap med Yogakompasset

For å bli en partner med Yogakompasset, må du oppfylle følgende krav:

 • Minst 200 timers sertifisering i yoga, meditasjon eller mindfulness.
 • Ingen tidligere klagesaker hos Forbrukerrådet.
 • Ikke har blitt dømt for overtredelse av andres rettigheter.
 • Det har ikke vært gjenstand for søksmål eller rettslige tvister som omhandler brudd på andres rettigheter.
 • Vær oppmerksom på at kravet om sertifisering kan diskuteres hvis du har relevant erfaring eller har studert yoga uten sertifisering i lang tid

3. Hva du kan markedsføre hos Yogakompasset

For å opprettholde høy standard og kvalitet på tjenestene vi tilbyr, har vi definert følgende kriterier for hva som kvalifiserer som en yogareise eller yogarelatert arrangement hos Yogakompasset:

 • Yogareiser: En yogareise kombinerer elementer av ferie med yogaøvelser. Det er essensielt at reisen inneholder minst én yoga-relatert aktivitet. Alle detaljer og elementer som inngår i reisen bør spesifiseres tydelig i annonsen. Overnatting må være inkludert.
 • Yogarelaterte kurs og utdannelser: Kursene eller utdannelsene bør ha en varighet på mer enn 5 timer til sammen.
 • Yogaevents: Dette kan være kortere arrangementer, workshops eller spesielle samlinger som fokuserer på spesifikke aspekter av yoga.

4. Yogakompasset ansvar

Yogakompasset ønsker å gi deg den beste opplevelsen når du bruker vår plattform. Derfor arbeider vi for å sikre at tjenesten er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Dessverre kan det være tilfeller hvor tjenesten er utilgjengelig for en kortere eller lengre periode på grunn av tekniske feil, vedlikehold eller andre årsaker utenfor vår kontroll.

Yogakompasset tar ingen ansvar for manglende tilgjengelighet av tjenesten. Vi arbeider for å sikre at informasjonen på vår plattform er så korrekt som mulig. Imidlertid gir vi ingen garantier for nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet i plattformen, og vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer når som helst uten forvarsel. Innholdet i plattformen er gitt "som det er" og vi gir ingen garantier angående innholdet.

Vi vil være tilgjengelige for kundeservice med en kort svartid på maks 24 timer. Vi vil også prøve å ringe opp alle brukere som ønsker det på hverdager mellom 09:00-17:00. Vårt mål er å arbeide hardt for å oppfylle disse forventningene, men vi kan ikke garantere at vi alltid vil være i stand til å gjøre det. Vi setter pris på din forståelse og samarbeid i å oppfylle vårt felles mål om å gi våre brukere en utmerket opplevelse.

5. Kvalitetskrav

Yogakompasset ønsker å formidle trygghet og kvalitet. Av denne anledningen så stiller vi følgende kvalitetskrav til våre partnere:

 • Det settes krav om at bildene du sender, som viser til omgivelsene for yogareisen, samsvarer med stedet hvor arrangementet holdes. Du har lov til å sende bilder fra andre steder, som viser deg som lærer eller en klasse med elever. Dette krever at du gir oss beskjed om dette for å forsikre oss om at bildene ikke gir et annet inntrykk enn det brukerne kommer til. Hvert bilde som ikke er tatt der yogareisen eller kurset holdes skal markeres tydelig når de sendes over til oss.
 • Våre partnere forplikter seg til å tilby tjenestene de har markedsført seg med på plattformen. Dette gjelder antall plasser og inkluderte tjenester under oppholdet for forbrukeren.
 • Våre partnere plikter å levere antall plasser og inkluderte tjenester under oppholdet som annonseres for forbrukeren via vår plattform. Våre partnere velger selv antall plassene som skal selges via oss og inkluderte tjenester under oppholdet.
 • Når det kommer til bestillinger, kan brukere sende en forespørsel om bestilling. Etter partnerens godkjenning av forespørselen, vil betalingen bli overført. Alternativt kan partnere også velge å selge et forhåndsbestemt antall plasser direkte til Yogakompasset, som deretter vil være ansvarlig for videresalg til sluttbrukere.
 • Våre partnere forplikter seg til å tilby tjenestene de har markedsført seg med på plattformen.

5. Tjenestegebyr

Yogakompasset tar et tjenestegebyr på 12% for sine tjenester, med mindre annet er avtalt i samarbeidsavtalen. Vi dekker transaksjonskostnaden via Stripe, og står for både betalt og organisk markedsføring, samt andre markedsaktiviteter. I tillegg har vi en salgsperson i teamet som er dedikert til å selge nettopp din tjeneste. Det er ingen andre skjulte kostnader.

5.1 Endringer av tjenestegebyr

Yogakompasset forbeholder seg retten til å endre sitt tjenestegebyr. Som partner har du rett til å beholde din annonse med det opprinnelige tjenestegebyret. Dersom det skulle skje endringer, vil du som partner motta en e-post senest 90 dager før endringen trer i kraft. Du står fritt til å velge om du ønsker å fortsette som kunde etter eventuelle endringer.

6. Pris

Yogakompasset har som mål å levere de beste tjenestene til våre brukere. For å oppnå dette har vi satt opp noen regler og retningslinjer for våre partnere når det kommer til prissetting og informasjon som tilbys gjennom vår nettside:

 • Riktig Informasjon: Du plikter å oppgi riktig og fullstendig informasjon når det kommer til prissetting. Det er avgjørende at tilbudet på Yogakompasset er konkurransedyktig, og at brukerne våre ikke føler seg lurt.
 • Prisendringer: Yogakompasset forbeholder seg retten til å endre priser. Dette kan være på grunn av markedsforhold, sesongmessige endringer, valutasvingninger eller andre relevante forhold.
 • Korrigering av Feil: Skulle det oppstå feil i prissetting eller annen relevant informasjon, forbeholder Yogakompasset seg retten til å korrigere disse uten forvarsel.
 • Refusjoner: I tilfelle av feilaktig prissetting eller annen feilinformasjon som kan ha påvirket et kjøp, kan Yogakompasset refundere det kjøpet.
 • Partnerens Ansvar: Som partner er du ansvarlig for de prisene du oppgir til oss. Dette innebærer at du bærer risikoen for eventuelle tap som følge av feilaktig oppgitte priser eller annen viktig informasjon. Dersom det skulle oppstå uoverensstemmelser eller klager fra kunder relatert til prissettingen, er det partnerens ansvar å løse disse direkte med kunden, med mindre annet er avtalt med Yogakompasset.
 • Transparens: Alle priser og gebyrer som er relevante for tjenesten, inkludert skatter og andre avgifter, skal være tydelig oppgitt. Det skal ikke være skjulte kostnader som kan overraske kunden etter kjøp.

6.1. Valutakalkulator

Hvis du har valgt å fastsette prisen på turen eller kurset ditt i en annen valuta enn norske kroner, vil vi bruke en valutakalkulator for å beregne prisen. Prisen vil da bli oppdatert regelmessig for å reflektere den nåværende valutakursen. Ved å velge dette alternativet, aksepterer du at prisen vil være flytende.

7. Betaling og Kundekontakt

Når en bruker sender inn en bookingforespørsel og du som partner bekrefter tilgjengelighet og kapasitet, inngår du en forpliktelse om å gjennomføre arrangementet for de aktuelle deltakerne. Selv om denne forpliktelsen står fast, anerkjenner vi at det under visse omstendigheter, som for eksempel ved for få påmeldte deltakere, kan være nødvendig for partneren å avbestille.

Etter at betalingen er gjennomført, vil både partneren og kjøperen motta en bekreftelse fra oss via e-post. Dette gir grønt lys for kommunikasjon mellom partner og bruker. Som partner er det ditt ansvar å sende ut en velkomst-e-post og informere om eventuelle spesifikke gjenstander eller forberedelser nødvendig for gjennomførelsen av tjenesten.

Betaling for tjenestene foregår via en sikker, kryptert løsning. Kontakt med brukeren før fullført betaling er strengt forbudt og kan resultere i umiddelbar utestengelse og avsluttning av vårt samarbeid. Etter at arrangementet er fullført, kan våre partnere vedlikeholde en kommunikasjonslinje med brukerne for nettverksbygging og fremtidige arrangementer.

Partnere er forpliktet til å svare på forespørsler innen 48 timer. Manglende overholdelse av denne fristen gir ikke grunnlag for klager fra partnerens side.

Dersom en partner velger direkte betalingsløsning, er det essensielt å sørge for korrekt angivelse av tilgjengelige plasser. Skulle det oppstå endringer, som for eksempel salg av plasser på egen hånd, må partneren umiddelbart oppdatere dette på plattformen. Eventuelle avbestillingskostnader som oppstår på grunn av feilaktig informasjon vil være partnerens ansvar. For mer detaljert informasjon, vennligst se våre avbestillingsvilkår.

8. Merverdiavgift

Yogakompasset er en plattform for salg av yogareiser tilbudt av partnere. Vi ønsker å gjøre deg oppmerksom på at vi ikke står som juridisk ansvarlige for våre partneres merverdiavgift. Partnerne er selv ansvarlige for å sette seg inn i gjeldende lovverk når det gjelder hvilken merverdiavgift de skal betale. Yogakompasset har kun ansvar for merverdiavgift på sin prosentandel av inntektene, altså Yogakompasset sine inntekter fra salget av partnerens tjenester gjennom vår plattform. Partnerne bør være oppmerksomme på sine forpliktelser når det gjelder merverdiavgift og kontakte relevante myndigheter for nærmere informasjon og veiledning.

9. Avbestillingspolicy og Gebyrer

Våre avbestillingsregler er utformet for å balansere både partneres og brukeres behov. Det er viktig å merke seg at avbestillingsreglene kan variere avhengig av den spesifikke tjenesten som tilbys. Detaljerte vilkår vil bli spesifisert i den individuelle avtalen mellom brukeren og partneren.

9.1 Ikke-refunderbart Administrasjonsgebyr

For å dekke Plattformens arbeid rundt salgsprosessen, vil en del av provisjonen bli betraktet som ikke-refunderbart ved avbestilling.

9.2 Differensiert Avbestillingsgebyr

Hvis Partner av en eller annen grunn kansellerer en yogareise, pålegges avbestillingsgebyr som en prosentandel av retreat-prisen, avhengig av når avbestillingen skjer. Ved avbestilling av en planlagt yogareise av Partner, pålegges følgende gebyrer:

 • Mer enn 60 dager før avreise: 4% av den totale retreat-prisen per person booket gjennom oss.
 • Mellom 30 til 59 dager før avreise: 6% av den totale retreat-prisen.
 • Mindre enn 30 dager før avreise: 10% av den totale retreat-prisen.

9.2.1. Hensikt

Dette er for å kompensere Plattformen for mulige tapte inntekter og for å dekke transakjson og markedsføringskostnader forbundet med den avbestilte reisen.

9.3 Alternative Datoer

Dersom en tjeneste avbestilles, anbefales det at Partner tilbyr alternative datoer. Dette er for å bevare goodwill blant kundene og minimere økonomisk tap for både Partner og Plattformen.

10. Gjensidige Forpliktelser:

Dette avsnittet omhandler de forpliktelsene som både plattformen og partneren har overfor hverandre for å sikre en vellykket og effektiv drift.

10.1 Kommunikasjon ved Avbestillinger

Kommunikasjon ved avbestillinger er avgjørende for å minimere potensielle tap og opprettholde gode kunderelasjoner. Her følger retningslinjer for hvordan dette bør håndteres mellom partner og plattform.

 • Partner skal uten unødig opphold informere Plattformen om eventuelle avbestillinger av planlagte yogareiser. Dette sikrer at begge parter kan handle proaktivt for å minimere potensielle tap og bevare kunderelasjoner.
 • Ved avbestilling skal Partner levere en skriftlig begrunnelse. Denne begrunnelsen vil hjelpe Plattformen i sin kommunikasjon med kunder og i vurderingen av eventuelle refusjoner eller avbestillingsgebyrer.

10.2 Support ved Avbestillinger

Support ved avbestillinger er en nøkkelkomponent i vårt samarbeid. Her finner du veiledende prinsipper som klargjør fordelingen av ansvar og arbeidsoppgaver mellom Plattformen og Partner i slike tilfeller.

 • Mens Plattformen vil assistere Partner i kommunikasjonen med deltakere ved avbestilling, forblir det primære ansvaret for direkte kommunikasjon, og eventuelle kompensasjoner, hos Partner.
 • Plattformens rolle vil hovedsakelig være å gi råd, formidle informasjon, og hjelpe til med tekniske løsninger, som å sende ut masse-e-post eller å oppdatere bookingstatus.

11. Forsikring og overholdelse av pakkereiseloven

For å være en del av Yogakompasset sin plattform, må du enten allerede være medlem av Reisegarantifondet, eller du kan benytte deg av vår klausulordning på 6 måneder, som beskrevet nedenfor.

Det er av høyeste prioritet for oss at alle våre partnere overholder norske lover og regler. Derfor er det et krav at man er medlem av Reisegarantifondet. Hvis du ikke ønsker å bli medlem selv, kan et samarbeid etableres med enten et retreatsenter som allerede er medlem eller med et reisebyrå som er medlem.

Dersom du tilbyr tjenester som faller under definisjonen av en pakkereise i henhold til pakkereiseloven, er det essensielt at du innehar korrekt forsikring og at du etterlever bestemmelsene i loven. Som leverandør av pakkereiser er det ditt ansvar å sørge for at du er tilstrekkelig forsikret for å beskytte både deg selv og dine kunder. Det er også forventet at du overholder alle krav og bestemmelser i pakkereiseloven.

Yogakompasset tar ikke ansvar for brudd på pakkereiseloven og de potensielle konsekvensene dette kan medføre. Brudd på loven kan ha alvorlige økonomiske og juridiske implikasjoner. Derfor råder vi deg til å sette deg godt inn i loven. Lovteksten finner du på lovdata.no.

lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-32

11.1 klausul ordning

Yogakompasset tilbyr en midlertidig ordning for partnere som selger yogareiser gjennom oss. Dersom du velger denne ordningen, forventes det at du melder deg inn i Reisegarantifondet innen 6 måneder. Om ikke, vil avtalen mellom deg og Yogakompasset bli avsluttet. Selv om vi tilbyr denne ordningen, understreker vi at vi ikke tar ansvar for eventuelle brudd på lovverket. Det ligger et ansvar hos partneren å være oppmerksom på risikoen ved å operere på vår plattform uten den nødvendige tilknytningen til Reisegarantifondet.

12. Oppsigelse av samarbeid med Yogakompasset

Dersom du vurderer å avslutte samarbeidet med Yogakompasset, ber vi om at du gir oss beskjed så raskt som mulig. Oppsigelsen vil håndteres basert på følgende kriterier:

 • Ingen aktive annonser: Dersom du ikke har noen aktive annonser, arrangementer, kurs, workshops, eller andre tilbud publisert gjennom oss, vil samarbeidsavtalen avsluttes umiddelbart.
 • Aktive annonser: Hvis du har aktive annonser eller tilbud publisert hos oss, forbeholder vi oss retten til å beholde disse synlige frem til datoen for det aktuelle arrangementet, kurs, workshop eller annet tilbud er gjennomført eller fullbooket. Deretter vil samarbeidsavtalen avsluttes fortløpende.
 • Brudd på vilkår: Ved brudd på noen av våre samarbeidsvilkår, forbeholder Yogakompasset seg retten til å avslutte samarbeidet umiddelbart.

14. Oppmøte for deltakerne

Brukerne av Yogakompasset som melder seg på ditt arrangement har selv ansvaret for å møte opp på riktig sted og til avtalt tid, uavhengig av hvilken del av arrangementet det er snakk om, enten det er transport, åpningssirkel, undervisning, eller annet. For å sikre at alt går smidig, vil vi legge ved en kopi av vilkårene som brukerne har akseptert. Dette gir deg som partner innsikt i hva deltakerne er informert om og hva de har forpliktet seg til. Som partner er du ansvarlig for å gi klare instruksjoner angående tid og sted for arrangementet, og det forventes at du umiddelbart informerer deltakerne om eventuelle endringer.

15. Bilder og Medier

På Yogakompasset har vi strenge retningslinjer for innsending av bilder for å sikre at alle bildene som vises på nettstedet vårt er av høy kvalitet og representerer yogareisen på en nøyaktig og ærlig måte.

Først og fremst, bør alle bildene være høyoppløselige og i JPG- eller PNG-format. Dette sikrer at bildene ser klare og skarpe ut på nettstedet vårt. Vi aksepterer ikke bilder som er skalert opp eller som har dårlig kvalitet.

Vi ber også om at bildene er relevante for tjenesten som tilbys og gir en god representasjon av hva som tilbys. Dette betyr at bilder av omgivelsene, rom, fasiliteter og aktiviteter som tilbys bør være inkludert. Vi aksepterer ikke bilder som er falske eller misvisende.

Vi anbefaler også at bildene er unike og ikke har vært brukt tidligere på andre nettsteder eller markedsføringsmaterialer. Dette sikrer at tjenesten din skiller seg ut og at bildene ikke har blitt sett av potensielle kunder før. Det er også viktig å nevne at bildene ikke skal inneholde barn under 16 år, dette for å beskytte barnas personvern. Bildene må samsvare med virkeligheten, og ikke være manipulerte eller redigerte.

Det er viktig å påpeke at kun bilder som du eier eller har de riktige rettighetene til, kan sendes inn. Ingen andre bilder er tillatt å sende inn. Det er ikke tillatt å sende inn bilder fra andre kilder. Ingen bilder skal sendes inn som krenker varemerker, opphavsrett eller andre rettigheter til en tredjepart. Det skal heller ikke sendes inn bilder som inneholder innhold som er ment for et kommersielt formål, dette inkluderer logoer, reklamebilder og merkevaremateriale.

Det er viktig å understreke at ingen bilder skal sendes inn som er en krenkelse av personvernet til en annen person eller enhet, eller som bryter med personlige rettigheter. Det skal heller ikke være bilder av ikke lovlige, vulgære, pornografiske, obskøne eller støtende/fornærmende innhold.

Dersom vi ikke har avtalt noe annet på forhånd, slettes bildene etter at tjenesten er fullført.

16. Tilbakemeldinger

Når du har holdt en yogareise vil våre brukere få muligheten til å gi sin tilbakemelding om opplevelsen. Yogakompasset vil, på anmodning, fjerne tilbakemeldinger som er gitt av personer utenfor den direkte transaksjonen. Tilbakemeldinger fra brukere kan ikke redigeres etter at de er lagt inn. Yogakompasset modererer ikke tilbakemeldinger og tar ikke ansvar for innholdet i dem. Eventuelle tvister mellom parter i en transaksjon må løses direkte mellom dem. Som utgangspunkt vil Yogakompasset ikke fjerne tilbakemeldinger, men i tilfeller der tilbakemeldingene misbrukes, forbeholder Yogakompasset seg retten til å slette eller nullstille tilbakemeldinger en profil har mottatt. Når du gir en tilbakemelding oppfordrer vi deg til å være konkret og faktabasert, slik at tilbakemeldingen blir mer nyttig for andre brukere og vi kan opprettholde en positiv plattform.

17. Force Majeure

Yogakompasset AS skal ikke holdes ansvarlig for manglende evne til å markedsføre eller selge plasser til yogareiser, utdannelser eller kurs på grunn av omstendigheter utenfor Yogakompassets rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, naturkatastrofer, pandemier, krig, streik, opprør, eller statlige pålegg. I slike tilfeller skal Yogakompasset AS ha rett til en rimelig utsettelse av sine forpliktelser. Dersom en slik force majeure-situasjon varer i mer enn 90 dager, har begge parter rett til å heve avtalen uten ansvar. Partene skal straks, og på en ikke-diskriminerende måte, informere hverandre skriftlig om at en slik situasjon har oppstått, samt når den opphører.

17. Konsekvenser ved brudd

Yogakompasset har rett til å utestenge partnere umiddelbart ved brudd på retningslinjene. Ved alvorlige brudd forbeholder vi oss retten til å anmelde parten som har brutt våre retningslinjer/ den norske lov til relevante rettslige distanser.